Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
 
  9
Posebne funkcije fotoaparata
Korištenje AutoShare funkcije
Kad snimate fotografiju fotoaparatom, fotografija se automatski sprema na pametni telefon. Fotoaparat je bežično povezan s pametnim telefonom.
Odaberite fotoaparat s popisa i 
spojite pametan telefon i fotoaparat.
•  Ako se na fotoaparatu pojavi skočni 
okvir, dopustite pametnom telefonu 
spajanje s fotoaparatom.
Snimanje fotografije.
•  Snimljena fotografija spremljena je na fotoaparatu, a zatim prebačena na 
pametni telefon.
Instalirajte 
Samsung SMART 
CAMERA App
 na pametni telefona.
Uključite funkciju 
AutoShare
 na 
fotoaparatu.
Pokrenite 
Samsung SMART 
CAMERA App
 na pametnom 
telefonu.