Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Uređivanje fotografije
Reprodukcija/Uređivanje
  100
Izrezivanje fotografije
Okrenite kotačić odabira na g, a zatim odaberite 
.
•  Također, možete pritisnuti [m], a zatim odabrati Uređivanje slike.
Rotirajte [Zoom] na lijevo ili dodirnite 
 za odabir fotografije.
Dodirnite  , a zatim povucite okvir za željenu lokaciju.
Prilagodite veličinu područja povlačenjem uglova okvira.
Dotaknite 
 da biste spremili.
Primjena efekata smart filtra
Primjena specijalnih efekata na fotografije.
Okrenite kotačić odabira na g, a zatim odaberite 
.
•  Također, možete pritisnuti [m], a zatim odabrati Uređivanje slike.
Rotirajte [Zoom] na lijevo ili dodirnite 
 za odabir fotografije.
Dodirnite 
, a zatim dodirnite opciju.
Dodirnite 
.
Smart filtar : Minijaturno
Opcija
Opis
Isključeno
Bez efekata
Minijaturno
Primjena efekta pomicanja i prikažite subjekt u obliku 
minijature. (Vrh i dno fotografije bit će mutni.)