Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Reprodukcija/Uređivanje
  103
Uređivanje videozapisa
Tijekom reprodukcije videozapisa možete skratiti videozapis ili snimiti fotografiju iz videozapisa.
10 
Kad se pojavi skočna poruka odaberite Da.
• 
Izvorni bi videozapis trebao trajati najmanje 10 sekundi.
• 
Videozapis možete skratiti na bilo kojem mjestu između 2 sekunde od početka 
videozapisa i 2 sekunde od kraja videozapisa.
• 
Fotoaparat će spremiti uređeni video kao novu datoteku.
Izvlačenje slike iz videozapisa
Priliko pregleda videozapisa pritisnite [o] ili dodirnite   točku kad 
želite snimiti fotografiju.
Pritisnite [c] ili dodirnite Snimanje.
• 
Rezolucija snimljene slike bit će ista kao i originalnog videozapisa.
• 
Fotografija je spremljena kao nova datoteka.
Skraćivanje video zapisa
U načinu reprodukcije, odaberite video i pritisnite [m].
Odaberite Skrati video.
Pritisnite [o] ili dodirnite   za pokretanje reprodukcije videozapisa.
Pritisnite [o] ili dodirnite   točku gdje želite započeti skraćivanje.
Pritisnite [c] ili dodirnite Početna točka.
Pritisnite [o] ili dodirnite   za nastavak reprodukcije videozapisa.
Pritisnite [o] ili dodirnite   točku gdje želite završiti skraćivanje.
Pritisnite [c] ili dodirnite Završna točka.
Pritisnite [c] ili dodirnite Dotjerivanje za kraćenje video zapisa.
•  Možete podesiti scenu koju želite izrezati povlačenjem ručica koje se 
prikazuju na traci napredovanja.