Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Reprodukcija/Uređivanje
  104
Prikaz datoteka na TV-u
Reproducirajte fotografije ili videozapisa povezivanjem fotoaparata na TV pomoću A/V kabela.
Uključite televizor i pomoću daljinskog upravljača odaberite A/V 
video izvor.
Uključite fotoaparat.
•  Fotoaparat automatski ulazi u način rada reprodukcije kada ga spojite s 
televizorom.
Pregledajte fotografije ili reproducirajte videozapise koristeći gumbe 
fotoaparata.
• 
Ovisno o modelu TV-a, možda ćete vidjeti neki digitalni šum ili se dio slike možda 
neće pojaviti.
• 
Ovisno o postavkama televizora, slike se mogu prikazati izvan središta TV 
zaslona.
Okrenite kotačić odabira na n.
Odaberite Spajanje → Video izlaz.
Odaberite izlazni video signal za vašu državu ili regiju. (str. 140)
Isključite fotoaparat i TV.
Fotoaparat povežite na TV pomoću A/V kabela.
Videozapis
Audio