Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Reprodukcija/Uređivanje
  105
Prijenos datoteka na Windows računalo
Fotoaparat možete povezati na računalo kao izmjenjivi pogon.
Vaše računalo mora raditi na Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ili Windows 8 
operacijskim sustavima za spajanje fotoaparata kao izmjenjivog diska.
Okrenite kotačić odabira na n.
Odaberite Spajanje → i-Launcher → Isključeno.
Isključite fotoaparat.
Fotoaparat povežite s računalom pomoću USB kabela.
Morate priključiti mali kraj USB kabela na fotoaparat. Vaše bi datoteke u slučaju 
da kabel naopako priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije odgovoran 
za bilo kakve gubitke podataka.
Uključite fotoaparat.
•  Računalo automatski prepoznaje fotoaparat.
Na računalu odaberite Moje računalo → Izmjenjivi disk → DCIM → 
100PHOTO.
Povucite ili spremite datoteke na računalo.
Prijenos datoteka na računalo
Spojite fotoaparat s računalom da biste prenosili datoteke sa memorijske kartice fotoaparata na računalo.