Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prijenos datoteka na računalo
Reprodukcija/Uređivanje
  106
Odspajanje fotoaparata (za Windows XP)
Kod Windows Vista, Windows 7 i Windows 8, načini odspajanja fotoaparata su slični.
Ukoliko žaruljica stanja na fotoaparatu trepće, pričekajte dok ne 
prestane.
Kliknite 
 na alatnu traku dolje desno na zaslonu računala.
Kliknite na skočnu poruku.
Kliknite na okvir s porukom koji ukazuje na sigurno uklanjanje.
Iskopčajte USB kabel.
Prijenos datoteka na Mac računalo
Kada fotoaparat priključite na Mac računalo, računalo automatski prepoznaje 
uređaj. Datoteke možete prenositi izravno iz fotoaparata na računalo bez instaliranja 
bilo kakvih programa.
Mac OS 10.5 ili novije verzije nisu podržane.
Isključite fotoaparat.
Fotoaparat povežite na Mac računalo pomoću USB kabela.
Morate priključiti mali kraj USB kabela na fotoaparat. Vaše bi datoteke u slučaju 
da kabel naopako priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije odgovoran 
za bilo kakve gubitke podataka.