Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Reprodukcija/Uređivanje
  108
Korištenje programa na računalu
i-Launcher omogućuje reprodukciju datoteka pomoću programa Multimedia Viewer i pruža poveznicu za preuzimanje korisnih programa.
Uključite fotoaparat.
Instalirajte program i-Launcher na računalu.
OS
Kako instalirati
Windows
Kad vas skočni okvir upozori na i-Launcher instalaciju, odaberite 
Da.
•  Ako se skočni okvir ne pojavi odaberite Moje računalo
 → 
i-Launcher
 → 
iLinker.exe.
•  Ako se pojavi skočni okvir koji vas upozorava na pokretanje 
iLinker.exe , prvo ga pokrenite.
•  Kada fotoaparat spojite s računalom koje ima instaliran 
program i-Launcher, on se pokreće automatski.
Mac
Kliknite na Uređaji → i-Launcher → Mac → iLinker.
Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu.
Prije nego što instalirate program, provjerite je li računalo spojeno na mrežu.
Instaliranje programa i-Launcher
Okrenite kotačić odabira na n.
Odaberite Spajanje → i-Launcher → Uključeno.
Isključite fotoaparat.
Fotoaparat povežite s računalom pomoću USB kabela.
Morate priključiti mali kraj USB kabela na fotoaparat. Vaše bi datoteke u slučaju 
da kabel naopako priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije odgovoran 
za bilo kakve gubitke podataka.