Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
 
  10
Posebne funkcije fotoaparata
Korištenje MobileLinka
Jednostavno možete slati datoteke s fotoaparata na pametni telefon. Fotoaparat je bežično povezan s pametnim telefonom koji podržava funkciju MobileLink.
Odaberite fotoaparat s popisa i 
spojite pametan telefon i fotoaparat.
•  Ako se na fotoaparatu pojavi skočni 
okvir, dopustite pametnom telefonu 
spajanje s fotoaparatom.
Na pametnom telefonu ili na 
fotoaparatu odaberite datoteke koje 
želite prebaciti s fotoaparat.
Na pametnom telefonu dodirnite 
gumb za kopiranje ili na fotoaparatu 
odaberite 
Šalji
.
Instalirajte 
Samsung SMART 
CAMERA App
 na pametni telefona.
Uđite u način rada 
MobileLink
 na 
fotoaparatu.
•  Ako se pojavi skočna poruka, odaberite 
opciju.
Pokrenite 
Samsung SMART 
CAMERA App
 na pametnom 
telefonu.