Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje programa na računalu
Reprodukcija/Uređivanje
  113
Ažuriranje softvera
Na zaslonu softvera Samsung i-Launcher kliknite na Firmware Upgrade.
Preuzimanje programa PC Auto Backup
Na zaslonu softvera Samsung i-Launcher kliknite na PC Auto Backup.  
Za informacije kako instalirati program PC Auto Backup program, pogledajte 
stranicu 127.