Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  115
Povezivanje s WLAN-om i konfiguriranje mrežnih postavki
Naučite kako se povezati putem pristupne točke (AP) kada ste u dometu WLAN-a. Također možete konfigurirati mrežne postavke.
Ikona
Opis
Ad hoc pristupna točka
Sigurna sigurna točka
WPS pristupna točka
Jačina signala
Pritisnite [t] ili dodirnite   za otvaranje opcija pristupne točke.
•  Kada odaberete zaštićenu pristupnu točku, pojavljuje se skočni prozor. 
Unesite željene lozinke za spajanje s WLAN mrežom. Za informacije o načinu 
unosa teksta pogledajte “Unos teksta”. (str. 118)
•  Kad se pojavi stranica za prijavu, pogledajte odjeljak “Uporaba preglednika za 
•  Kada odaberete nezaštićenu pristupnu točku, fotoaparat će se povezati na 
WLAN. 
•  Ako odaberete pristupnu točku koja podržava WPS profil, dodirnite   → 
Spajanje WPS PIN-om, a zatim unesite PIN na uređaju pristupne točke. 
Pristupnu točku koja podržava WPS profil možete odabrati i dodirivanjem 
opcije   → Spajanje WPS tipkom na fotoaparatu, a zatim pritisnite gumb 
WPS na uređaju pristupne točke. 
•  Ako se pojavi skočna poruka o odredbama prikupljanja podataka pročitajte je 
i prihvatite je. 
Povezivanje s WLAN-om
Okrenite kotačić odabira na w.
Odaberite  ,  , 
,   ili  .
Slijedite upute na zaslonu sve dok se na zaslonu ne pojavi  
Wi-Fi postavke.
•  Fotoaparat automatski traži dostupne pristupne točke uređaje. 
•  U nekim načinima rada pritisnite [m], a zatim odaberite Wi-Fi postavke.
Odaberite pristupnu točku.
Osvježi
Vraćanje natrag
•  Odaberite Osvježi i osvježite popis pristupnih točki (AP) na koje se možete 
spojiti.
•  Odaberite Dodajte bežičnu mrežu za ručno dodavanje pristupne točke.  
Za ručno dodavanje pristupne točke (AP) njen naziv mora biti na engleskom 
jeziku.