Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Povezivanje s WLAN-om i konfiguriranje mrežnih postavki
Bežična mreža
  116
Postavljanje opcija mreže
Na zaslonu Wi-Fi postavke pomaknite se na pristupnu točku, a zatim 
pritisnite [t] ili dodirnite  .
Dodirnite svaku opciju i unesite potrebne podatke.
Opcija
Opis
Mrežna šifra
Unos mrežne šifre.
IP postavka
Automatski ili ručno postavite IP adresu.
Ručno postavljanje IP adrese
Na zaslonu Wi-Fi postavke pomaknite se na pristupnu točku, a zatim 
pritisnite [t] ili dodirnite  .
Odaberite IP postavka → Ručno postavljanje.
Dodirnite svaku opciju i unesite potrebne podatke.
Opcija
Opis
IP
Unesite statičku IP adresu.
Maska dometa 
podmreže
Unesite masku podmreže.
Mrežni izlaz
Unesite mrežni izlaz.
DNS Server
Unesite DNS adresu.
Uporaba preglednika za prijavu
Svoje podatke za prijavu možete unijeti u preglednik prilikom spajanja na neke 
pristupne točke, dijeljene internetske stranice ili cloud usluge.
Gumb/Ikona
Opis
[D/c/F/t]
Pomaknite se do stavke ili pregledajte stranicu.
[o] 
Odabir stavke.
/
Zatvaranje preglednika za prijavu.
Pomicanje na prethodnu stranicu.
Pomicanje na sljedeću stranicu.
Prekid otvaranja stranice.
Ponovno otvaranje stranice.
• 
Neke stavke nećete moći odabrati ovisno o stranici s kojom ste spojeni. To ne 
predstavlja kvar.
• 
Preglednik za prijavu se možda neće automatski zatvoriti nakon što se prijavite na 
neke stranice. U tom slučaju, zatvorite preglednik za prijavu pritiskom na opciju 
[b] ili dodirom na 
 ili 
, a zatim nastavite sa željenim postupkom.
• 
Učitavanje stranice za prijavu može trajati dulje zbog veličine stranice ili brzine 
mreže. U tom slučaju, sačekajte dok se ne pojavi prozor za unos informacija za 
prijavu.