Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Povezivanje s WLAN-om i konfiguriranje mrežnih postavki
Bežična mreža
  117
Savjeti za mrežnu vezu
•  Neke Wi-Fi funkcije nisu dostupne ako ne umetnete memorijsku karticu.
•  Kvalitetu mrežne veze određuje pristupna točka.
•  Što je veća udaljenost između fotoaparata i pristupne točke to će spajanje na 
mrežu trajati duže.
•  Ako uređaj u blizini koristi isti signal radijske frekvencije kao fotoaparat, on može 
prekinuti vezu.
•  Ako naziv pristupne točke nije na engleskom, fotoaparat možda nećete pronaći 
uređaj ili se naziv može pojaviti na pogrešan način.
•  Za mrežne postavke ili šifru kontaktirajte svog administratora mreže ili davatelja 
mrežnih usluga.
•  Ako WLAN mreža zahtijeva provjeru autentičnosti od pružatelja usluga, možda se 
nećete moći povezati na nju. Za povezivanje WLAN-a obratite se svom pružatelju 
mrežnih usluga.
•  Ovisno o vrsti enkripcije, broj znamenki u okviru šifre može se razlikovati.
•  WLAN veza možda neće biti moguća u svim okruženjima.
•  Pisač s aktiviranim WLAN-om može biti prikazan na popisu pristupnih točaka 
fotoaparata. Međutim, ne možete se povezati na mrežu putem pisača.
•  Ne možete povezati kameru na mrežu i TV u isto vrijeme.
•  Kod spajanja na mrežu mogu se zaračunati dodatne naknade. Troškovi će se 
razlikovati ovisno o uvjetima vašeg ugovora.
•  Ako se ne možete spojiti na WLAN, u popisu pristupnih točaka odaberite drugu 
pristupnu točku.
•  Može se pojaviti stranica za prijavu ako odaberete besplatne WLAN mreže koje 
nude neki davatelji mrežnih usluga. Unesite ID i šifru za spajanje s WLAN mrežom. 
Za informacije o registriranju ili uslugama kontaktirajte pružatelja mrežnih usluga.
•  Budite oprezni kada unosite osobne podatke tijekom spajanja s pristupnom 
točkom. Nikako ne unosite podatke o plaćanju ili kreditnoj kartici na fotoaparat. 
Proizvođač nije odgovoran za bilo koji problem koji je nastao unošenjem takvih 
podataka.
•  Dostupne mrežne veze mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
•  WLAN funkcija vašeg fotoaparata mora biti u skladu s zakonima radio prijenosa u 
vašoj regiji. Radi osiguranja skuladnosti, preporučujemo korištenje funkcije WLAN 
samo u zemlji u kojoj je fotoaparat kupljen.
•  Postupak za podešavanje mrežnih postavki može se razlikovati, ovisno o uvjetima 
mreže.
•  Ne pristupajte mreži za koju nemate dozvolu korištenja.
•  Prije spajanja na mrežu, provjerite je li baterija potpuno napunjena.
•  Datoteke snimljene u određenim načinima rada ne možete učitati ili poslati.
•  Datoteke koje prebacite na drugi uređaj možda neće biti podržane na tom 
uređaju. U tom slučaju, koristite računalo za reproduciranje datoteka.