Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Povezivanje s WLAN-om i konfiguriranje mrežnih postavki
Bežična mreža
  118
Unos teksta
Saznajte kako unositi tekst. Ikone u donjoj tablici omogućuju pomicanje kursora, 
promjenu veličine slova, itd. Pritisnite [D/c/F/t] za pomicanje na željeni ključ, 
a zatim pritisnite [o] za unos ključa. Također, možete dodirnuti i ključ za unos.
X
Poništi
OK
X
Poništi
OK
Ikona
Opis
Pomaknite pokazivač.
U načinu rada ABC, promijenite mala u velika slova i obratno.
X
Izbrišite zadnje slovo.
Poništi
Prekinite unositi tekst i vratite se na prethodnu stranu.
Ikona
Opis
Prebacivanje između načina rada simbola i načina rada ABC. 
Unesite razmak.
OK
Pohranite prikazani tekst.
• 
Tekst možete unijeti samo slovima engleske abecede, bez obzira na jezik prikaza.
• 
Za izravno pomicanje na OK pritisnite [P].
• 
Možete unijeti do 64 znaka.
• 
Zaslon se može razlikovati ovisno o načinu unosa.