Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
 
  11
Posebne funkcije fotoaparata
Korištenje Remote Viewfindera
Pomoću pametnog telefona možete daljinski upravljati fotoaparatom. Fotoaparat je bežično povezan s pametnim telefonom. Koristite pametni telefon kao daljinski okidač 
pomoću funcije Remote Viewfinder. Snimljena fotografija pojavit će se na pametnom telefonu. 
Odaberite fotoaparat s popisa i 
spojite pametan telefon i fotoaparat.
•  Ako se na fotoaparatu pojavi skočni 
okvir, dopustite pametnom telefonu 
spajanje s fotoaparatom.
Dodirnite i držite   za fokusiranje, 
a zatim pustite za snimanje 
fotografije.
Za pregled fotografije dodirnite 
minijaturu.
Instalirajte 
Samsung SMART 
CAMERA App
 na pametni telefona.
Uđite u način rada 
Remote 
Viewfinder
 na fotoaparatu.
Pokrenite 
Samsung SMART 
CAMERA App
 na pametnom 
telefonu.