Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  119
Korištenje NFC funkcije (Tag & Go)
Postavite NFC antenu pametnog telefona pored NFC oznake fotoaparata za pokretanje funkcije automatskog spremanja fotografija na pametni telefon ili funkcije korištenja 
pametnog telefona kao daljinskog okidača. Također, možete prebaciti datoteke na uređaj s aktiviranom NFC oznakom u načinu rada reprodukcije. 
• 
Ovu funkciju podržavaju pametni telefoni s aktiviranom NFC funkcijom koji rade na Android OS. Preporučuju se korištenje najnovije verzije. Ova funkcija nije dostupna na iOS 
uređajima.
• 
Na pametnom telefonu ili uređaju trebate instalirati Samsung SMART CAMERA App prije uporabe ove funkcije. Aplikaciju možete preuzeti s usluge Samsung Apps ili Google Play 
Storea. Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata proizvedenima 2013. ili novijim.
• 
Za očitavanje NFC oznake postavite uređaj s aktiviranom NFC funkcijom pored NFC oznake fotoaparata duže od 2 sekunde.
• 
Nemojte ni na koji način mijenjati podatke s taga.
Korištenje NFC funkcije u Wi-Fi načinu rada
Odaberite MobileLink ili Remote Viewfinder iz skočnog okvira koji se pojavljuje 
prilikom očitavanja oznake na uređaju s aktiviranom NFC oznakom. (str. 121, 123)
Korištenje NFC funkcije u načinu snimanja
Pokrenite AutoShare ili Remote Viewfinder očitavanjem oznake na uređaju s 
aktiviranom NFC funkcijom. (str. 120, 123)
Unaprijed postavite za pokretanje Wi-Fi funkcije očitavanjem oznake na uređaju s 
aktiviranom NFC funkcijom. (str. 142)
Korištenje NFC funkcije u način rada reprodukcije (Photo Beam)
U načinu reprodukcije fotoaparat automatski prenosi trenutnu datoteku na pametni 
telefon kad očitavate oznaku uređaja s aktiviranom NFC funkcijom.
•  Za prijenos višestrukih datoteka, u prikazu minijatura odaberite datoteke, a zatim 
očitajte oznaku na uređaju s aktiviranom NFC funkcijom.