Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  120
Automatsko spremanje datoteka na pametni telefon
Fotoaparat se spaja na pametan telefon koji podržava AutoShare funkciju putem WLAN mreže. Kad snimate fotografiju fotoaparatom, fotografija se automatski sprema na 
pametni telefon.
• 
AutoShare funkciju podržavaju pametni telefoni ili tableti koji koriste Android operativni sustav ili iOS. Neke funkcije možda neće biti podržana u nekim načinima rada. Prije uporabe 
ove funkcije ažurirajte firmware uređaja na najnoviju verziju. Ako verzija firmware nije najnovija ova funkcija neće ispravno raditi.
• 
Na pametnom telefonu ili uređaju trebate instalirati Samsung SMART CAMERA App prije uporabe ove funkcije. Aplikaciju možete preuzeti putem  Samsung Apps, Google Play Storea 
ili Apple App Storea. Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata proizvedenima 2013. ili novijim.
• 
U nekim načinima snimanja ova funkcija nije dostupna s internom memorijom.
• 
Ako ovu funkciju podesite, postavka se zadržava čak i kad izmijenite način snimanja.
• 
Ova značajka može biti nepodržana u nekim načinima rada.
Na fotoaparatu omogućite spajanje pametnog telefona i 
fotoaparata.
•  Ako je vaš pametni telefon već spojen s fotoaparatom tada će se spojit 
automatski.
•  Ikona koja prikazuje status veze ( ) pojavit će se na zaslonu fotoaparata.
Fotoaparatom snimite fotografiju.
•  Snimljena fotografija spremljena je na fotoaparatu, a zatim prebačena na 
pametni telefon.
•  Ako snimate videozapis, on je spremljen samo na fotoaparatu.
•  GIF datoteka snimljena u načinu Fotografija pokreta nije spremljena na 
pametnom telefonu.
•  Slikovna datoteka snimljena prilikom snimanja videozapisa nije spremljena 
na pametnom telefonu.
•  Ako je GPS funkcija aktivirana na pametnom telefonu GPS informacije 
spremit će se zajedno sa snimljenom fotografijom.
Na fotoaparatu, u načinu snimanja, pritisnite [m].
Na fotoaparatu odaberite AutoShare → Uključeno.
•  Ako se pojavi skočna poruka za preuzimanje aplikacije, odaberite Sljedeći.
•  Za postavljanje PIN potvrde pri povezivanju pametnog telefona s kamerom 
odaberite Sigurnosne postavke. (str. 143)
Na pametnom telefonu uključite Samsung SMART CAMERA App.
•  Za iOS uređaje, Wi-Fi funkciju uključite prije uključivanja aplikacije.
•  Za automatsko pokretanje aplikacije na pametnim telefonima s aktiviranom 
NFC funkcijom uključite funkciju i postavite pametni telefon pored NFC 
oznake (str. 22) fotoaparata.
Odaberite fotoaparat s popisa i spojite pametan telefon i fotoaparat.
•  Pametni telefon se može povezati samo na jedan fotoaparat istovremeno.
•  Ako je Wi-Fi privatnost omogućena, unesite PIN prikazan na kameri u 
pametni telefon.