Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  121
Slanje fotografija ili videozapisa na pametni telefon
Fotoaparat se povezuje na pametni telefon koji podržava funkciju MobileLink putem WLAN mreže. Možete jednostavno poslati fotografije ili videozapise na vaš pametni telefon.
• 
MobileLink funkciju podržavaju pametni telefoni ili tableti koji koriste Android operativni sustav ili iOS. Neke funkcije možda neće biti podržana u nekim načinima rada. Prije uporabe 
ove funkcije ažurirajte firmware uređaja na najnoviju verziju. Ako verzija firmware nije najnovija ova funkcija neće ispravno raditi.
• 
Na pametnom telefonu ili uređaju trebate instalirati Samsung SMART CAMERA App prije uporabe ove funkcije. Aplikaciju možete preuzeti putem  Samsung Apps, Google Play Storea 
ili Apple App Storea. Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata proizvedenima 2013. ili novijim.
• 
Ovu funkciju ne možete koristiti ako u memoriji fotoaparata nema datoteka.
• 
Ako odaberete datoteke s pametnog telefona, možete prikazati do 1000 datoteka i poslati do 1000 datoteka u isto vrijeme. Ako odaberete datoteke s fotoaparata možete prikazati 
datoteke koje su odabrane na fotoaparatu. Maksimalni broj datoteka koji se može poslati razlikuje se i ovisi o prostoru pohrane pametnog telefona.
• 
Kad šaljete videozapise potpunog HD-a putem funkcije MobileLink možda na nekim uređajima nećete moći reproducirati datoteke.
• 
Kada ovu funkciju koristite na iOS uređaju uređaj može izgubiti Wi-Fi vezu.
• 
Zaslon fotoaparata će se isključiti ako ne izvršite nikakvu operaciju na telefonu u roku od 30 sekundi.
•  Ako odaberete Odaberite datoteke fotoaparata (spojite više pametnih 
telefona), možete se spojiti na najviše 4 pametna telefona, a zatim odaberite 
datoteke koje želite poslati s fotoaparata. Prijenos datoteka na više pametnih 
telefona može trajati duže vremena od prijenosa datoteka na jedan uređaj.
Na pametnom telefonu uključite Samsung SMART CAMERA App.
•  Za iOS uređaje, Wi-Fi funkciju uključite prije uključivanja aplikacije.
•  Za automatsko pokretanje aplikacije na pametnim telefonima s aktiviranom 
NFC funkcijom uključite funkciju i postavite pametni telefon pored NFC 
oznake (str. 22) fotoaparata.
Odaberite fotoaparat s popisa i spojite pametan telefon i fotoaparat.
•  Pametni telefon se može povezati samo na jedan fotoaparat istovremeno.
•  Ako je Wi-Fi privatnost omogućena, unesite PIN prikazan na kameri u 
pametni telefon.
Okrenite kotačić odabira fotoaparata na w.
Na fotoaparatu odaberite  .
•  Ako se pojavi skočna poruka za preuzimanje aplikacije, odaberite Sljedeći.
•  Za postavljanje PIN potvrde pri povezivanju pametnog telefona s kamerom 
odaberite Sigurnosne postavke. (str. 143)
Na fotoaparatu odaberite opciju slanja. 
•  Ako odaberete Odaberite datoteke na pametnom telefonu, svoj pametni 
telefon možete koristiti za prikaz i dijeljenje datoteka spremljenih na 
fotoaparatu. Zaslon će se isključiti ako pametan telefon ne koristite  
30 sekundi.
•  Ako odaberete Odaberite datoteke fotoaparata (spojite na jedan 
pametan telefon), možete odabrati datoteke koje ćete poslati s fotoaparata.