Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  123
Okrenite kotačić odabira fotoaparata na w.
Na fotoaparatu odaberite  .
•  Ako se pojavi skočna poruka za preuzimanje aplikacije, odaberite Sljedeći.
•  Za postavljanje PIN potvrde pri povezivanju pametnog telefona s kamerom 
odaberite Sigurnosne postavke. (str. 143)
Na pametnom telefonu uključite Samsung SMART CAMERA App.
•  Za iOS uređaje, Wi-Fi funkciju uključite prije uključivanja aplikacije.
•  Za automatsko pokretanje aplikacije na pametnim telefonima s aktiviranom 
NFC funkcijom uključite funkciju i postavite pametni telefon pored NFC 
oznake (str. 22) fotoaparata.
Odaberite fotoaparat s popisa i spojite pametan telefon i fotoaparat.
•  Pametni telefon se može povezati samo na jedan fotoaparat istovremeno.
•  Ako je Wi-Fi privatnost omogućena, unesite PIN prikazan na kameri u 
pametni telefon.
Na fotoaparatu omogućite spajanje pametnog telefona i fotoaparata.
Ako je vaš pametni telefon već spojen s fotoaparatom tada će se spojit 
automatski.
Na pametnom telefonu postavite sljedeće mogućnosti 
snimanja.
Ikona
Opis
Mogućnost bljeskalice
Mogućnost tajmera
Veličina slike
Spremanje lokacije
Omjer zumiranja
•  Kada koristite ovu opciju, neki gumbi na fotoaparatu nisu dostupni.
•  Pomoću pametnog telefona možete rukovati fotoaparatom dodirivanjem 
zaslona.
•  Remote Viewfinder način rada podržava samo 
 i 
 veličine fotografija.
Korištenje pametnog telefona kao daljinskog okidača
Fotoaparat se povezuje na pametni telefon koji podržava funkciju Remote Viewfinder putem WLAN mreže. Koristite pametni telefon kao daljinski okidač pomoću funcije  
Remote Viewfinder. Snimljena fotografija prikazat će se na pametnom telefonu.
• 
Remote Viewfinder funkciju podržavaju pametni telefoni ili tableti koji koriste Android operativni sustav ili iOS. Neke funkcije možda neće biti podržana u nekim načinima rada. Prije 
uporabe ove funkcije ažurirajte firmware uređaja na najnoviju verziju. Ako verzija firmware nije najnovija ova funkcija neće ispravno raditi.
• 
Na pametnom telefonu ili uređaju trebate instalirati Samsung SMART CAMERA App prije uporabe ove funkcije. Aplikaciju možete preuzeti putem  Samsung Apps, Google Play Storea 
ili Apple App Storea. Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata proizvedenima 2013. ili novijim.
• 
Zaslon fotoaparata će se isključiti ako ne izvršite nikakvu operaciju na telefonu u roku od 30 sekundi.