Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje pametnog telefona kao daljinskog okidača
Bežična mreža
  124
Na pametnom telefonu, dodirnite i držite   za fokusiranje.
•  Fokus se automatski podešava na Višestruki AF.
Otpustite   za snimanje fotografije.
•  Fotografija će se spremiti na pametni telefon u svojoj originalnoj veličini. 
•  Ako je GPS funkcija aktivirana na pametnom telefonu GPS informacije 
spremit će se zajedno sa snimljenom fotografijom.
• 
Kada koristite ovu funkciju, idealna udaljenost između fotoaparata i pametnog 
telefona može se razlikovati, ovisno o vašoj okolici.
• 
Kad koristite ovu funkciju preporučujemo održavanje udaljenosti između 
pametnog telefona i fotoaparata unutar 7 m.
• 
Neko vrijeme će biti potrebno za snimanje fotografije nakon puštanja 
 na 
pametnom telefonu.
• 
Funkcija Remote Viewfinder se isključuje kada:
 
-
se bilo fotoaparat ili pametni telefon isključi
 
-
bilo koji od uređaja izgubi vezu sa WLAN mrežom
 
-
Wi-Fi veza je slaba ili nestabilna
 
-
ne izvršite nikakvu radnju u vremenu od približno 3 minute nakon spajanja