Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  125
Korištenje funkcije Baby Monitor
Funkciju Baby Monitor koristite za spajanje fotoaparat na pametni telefon i nadzor lokacije.
• 
Funkcija Baby Monitor podržana je na pametnim telefonima koji podržavaju WVGA (800 X 480) ili veću rezoluciju i rade na Android OS ili iOS-u. Neke funkcije možda neće biti 
podržana u nekim načinima rada. Prije uporabe ove funkcije ažurirajte firmware uređaja na najnoviju verziju. Ako verzija firmware nije najnovija ova funkcija neće ispravno raditi.
• 
Aplikaciju Samsung Home Monitor trebate instalirati na pametnom telefonu prije korištenja ove funkcije. Aplikaciju možete preuzeti putem  Samsung Apps, Google Play Storea ili 
Apple App Storea.
• 
Ovu funkciju koristite samo u zatvorenim prostorima.
Pokrenite video ili zvučni nadzor uživo.
•  Uživo gledajte video-signal s fotoaparata na svom pametnom telefonu. 
Tijekom videonadzora dodirnite Način rada nazdor zvuka gumb na 
pametnom telefonu za zaustavljanje prijenosa video-signala. Ako fotoaparat 
otkrije buku, alarm će vas obavijestiti o tome na vašem pametnom telefonu.
• 
Tijekom videonadzora u živo putem pametnog telefona videozapis nije 
spremljen na fotoaparatu.
• 
Ako je lokacija koju nadzirete mračna, dodirnite 
 i uključite AF pomoćno 
svjetlo.
• 
Tijekom nadzora zvuka, alarm će se oglasiti na pametnom telefonu ako 
fotoaparat otkrije buku u kratkom vremenskom razdoblju i to glasnoće veće 
od podešene razine.
• 
Tijekom videonadzora, alarm se neće oglasiti na pametnom telefonu čak 
ako fotoaparat otkrije buku.
Dodirnite   za izlaz iz Samsung Home Monitor aplikacije.
Okrenite kotačić odabira fotoaparata na w.
Na fotoaparatu odaberite  .
•  Ako se pojavi skočna poruka za preuzimanje aplikacije, odaberite Sljedeći.
Na fotoaparatu s popisa odaberite pristupnu točku, a zatim 
pozicionirajte fotoaparat.
•  Fotoaparat čuvajte na sigurnom mjestu izvan dosega djece i kućnih 
ljubimaca.
•  Objektiv fotoaparata usmjerite prema subjektu.
•  Preporučujemo spajanje fotoaparata i strujne utičnice pomoću AC ispravljača.
Na pametnom telefonu, odaberite pristupnu točku na koju je spojen 
fotoaparat.
•  Za iOS uređaje, Wi-Fi funkciju uključite prije uključivanja aplikacije.
Na svom pametnom telefonu uključite aplikaciju  
Samsung Home Monitor.