Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  127
Uporaba sigurnosne pohrane za slanje fotografija ili videozapisa
Fotografije ili videozapise koje ste snimili fotoaparatom možete bežično slati na računalo.
Slanje fotografija ili videozapisa na računalo
Okrenite kotačić odabira na w.
Odaberite  .
•  Ako se pojavi skočna poruka za preuzimanje aplikacije, odaberite Sljedeći.
•  Fotoaparat automatski pokušava spajanje na WLAN mrežu putem najnovijeg 
spojenog uređaja s pristupnom točkom.
•  Ako se fotoaparat već nije povezao s WLAN-om, automatski će tražiti 
dostupne uređaje pristupne točke. (str. 115)
Instaliranje programa za automatsku sigurnosnu pohranu 
na računalu
Instalirajte program i-Launcher na računalu. (str. 108)
Fotoaparat priključite na računalo pomoću USB kabela.
Kad se pojavi ikona programa automatska sigurnosna pohrana 
kliknite na nju.
•  Program Automatska sigurnosna pohrana je instaliran na vašem računalu.  
Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu. 
Iskopčajte USB kabel.
Prije nego što instalirate program, provjerite je li računalo spojeno na mrežu.