Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Slanje fotografija ili videozapisa putem e-pošte
Bežična mreža
  130
Postavljanje lozinke e-pošte
Okrenite kotačić odabira na w.
Odaberite 
.
Pritisnite [m].
Odaberite Postavljanje lozinke. → Uključeno.
•  Za isključivanje lozinke, odaberite Isključeno.
 Kad se pojavi skočna poruka odaberite OK.
•  Skočna poruka će nestati automatski ako i ne odaberete OK.
Unesite lozinku od 4 znamenke.
Ponovno unesite lozinku.
Kad se pojavi skočna poruka odaberite OK.
Ako ste izgubili lozinku, možete je resetirati odabirom opcije 
Reset
 na zaslonu za 
postavljanje lozinke. Kada resetirate informacije, prethodno spremljene korisničke 
informacije o postavkama, adresi e-pošte i popis nedavno poslanih poruka e-pošte 
bit će izbrisani.
Mijenjanje lozinke e-pošte
Okrenite kotačić odabira na w.
Odaberite 
.
Pritisnite [m].
Odaberite Promijeni lozinku..
Unesite trenutačnu lozinku od 4 znamenke.
Unesite novu lozinku od 4 znamenke.
Ponovno unesite novu lozinku.
Kad se pojavi skočna poruka odaberite OK.