Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  132
Pristup usluzi dijeljenja
Okrenite kotačić odabira na w.
Odaberite  .
Odaberite uslugu dijeljenja.
•  Ako se pojavi skočna poruka za kreiranje računa, odaberite OK.
Spojite se na WLAN. (str. 115)
Unesite svoj ID i lozinku za prijavu.
•  Za informacije o načinu unosa teksta pogledajte “Unos teksta”. (str. 118)
•  Za izbor ID-a sa popisa, odaberite   → ID.
•  Ako ste se prethodno prijavili na uslugu dijeljenja, možete se prijaviti 
automatski.
Za korištenje ove funkcije morate imati postojeći račun za uslugu dijeljenja 
datoteka.
Učitavanje fotografija ili videozapisa
Pristupite usluzi dijeljenja putem fotoaparata.
Odabir datoteka za učitavanje.
•  Možete odabrati do 20 datoteka. Ukupna veličina mora biti 10 MB ili manja. 
(Kod nekih usluga dijeljenja ukupna veličina i broj datoteka može se 
razlikovati.)
Odaberite Dodavanje.
•  Fotoaparat će učitati fotografije ili videozapise.
•  Kod nekih usluga dijeljenja možete unijeti svoje komentare odabirom okvira 
za komentare. Za informacije o načinu unosa teksta pogledajte “Unos teksta”
(str. 118)
Korištenje usluga za dijeljenje fotografija ili videozapisa
Učitajte svoje fotografije ili videozapise na uslugu za dijeljenje datoteka. Dostupne usluge dijeljenja pojavit će se na vašem fotoaparatu. Za učitavanje datoteka na usluge 
dijeljenja, morate posjetiti usluge dijeljenja i registrirati se prije spajanja fotoaparata.