Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje usluga za dijeljenje fotografija ili videozapisa
Bežična mreža
  133
• 
Na Facebooku možete podesiti učitanu mapu pritiskom na [m], a zatim 
odaberite Mapa za slanje(Facebook) Na zaslonu popisa usluge dijeljenja. 
• 
Ne možete učitati datoteke ako je premašeno ograničenje veličine datoteke. 
Maksimalna rezolucija fotografija koje možete učitati je 2M. Maksimalna 
rezolucija videozapisa koje možete učitati je 
. Ako je rezolucije odabrane 
fotografije veća od 2M, automatski će se smanjiti na manju rezoluciju. (Kod nekih 
usluga dijeljenja maksimalna rezolucija fotografije može se razlikovati.)
• 
Način učitavanja fotografija ili videozapisa može se razlikovati ovisno o 
odabranoj usluzi dijeljenja.
• 
Ako ne možete pristupiti usluzi dijeljenja zbog vatrozida ili postavki autorizacije 
korisnika, kontaktirajte svog administratora mreže ili pružatelja mrežnih usluga.
• 
Učitanim fotografijama ili videozapisima može se automatski dodijeliti naslov s 
datumom kada su snimljene.
• 
Brzina vaše internetske veze može utjecati na brzinu učitavanja fotografija ili 
otvaranja internetskih stranica.
• 
Ovu funkciju ne možete koristiti ako u memoriji fotoaparata nema datoteka.
• 
Također, fotografije ili videozapise možete učitati na usluge dijeljenja datoteka u 
načinu rada reprodukcije pritiskom na [m], a zatim odaberite Dijeli (Wi-Fi) 
→ usluga dijeljenja ili odabirom 
 → usluge dijeljenja.
• 
Na neke usluge dijeljenja ne mogu se učitati videozapisi.