Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Bežična mreža
  134
Korištenje aplikacije Samsung Link za slanje datoteka
Možete učitati datoteke sa svog fotoaparata na Samsung Link online pohranu ili na registrirani uređaj ili prikazati datoteke na Samsung Link uređaju spojenim na istu pristupnu 
točku.
Unesite svoj ID i lozinku, a zatim odaberite Prijava → OK.
•  Za informacije o načinu unosa teksta pogledajte “Unos teksta”. (str. 118)
•  Za izbor ID-a sa popisa, odaberite   → ID.
•  Ako ste se prethodno prijavili na internetsku stranicu tada se možete se 
prijaviti automatski.
Za korištenje ove funkcije trebate kreirati Samsung Link račun ili račun u okviru 
usluga partnerskog programa za online pohranu putem vašeg računala. 
Nakon što ste dovršili kreiranje računa, dodajte svoj račun online pohrane na 
Samsung Link.
Odaberite online pohranu ili registrirani uređaj.
•  Prije korištenja ove funkcije morate posjetiti internetske stranice aplikacije 
Samsung Link putem svog računala i registrirati online pohranu ili uređaj.
Odaberite datoteke za učitavanje, a zatim odaberite Dodavanje.
• 
Videozapise ne možete učitati u Samsung Link online pohranu. 
• 
Ovu funkciju ne možete koristiti ako u memoriji fotoaparata nema datoteka. 
• 
Možete učitati do 20 datoteka.
• 
Također, e-poštu možete poslati i u načinu rada reprodukcije pritiskom na 
[m], a zatim odaberite Dijeli (Wi-Fi) → Samsung Link ili odaberite 
 → 
Samsung Link.
Učitavanje fotografija na online pohranu ili registrirane 
uređaje
Okrenite kotačić odabira na w.
Odaberite   → Internetska pohrana.
•  Ako se pojavi poruka sa uputama, odaberite OK.
•  Fotoaparat automatski pokušava spajanje na WLAN mrežu putem najnovijeg 
spojenog uređaja s pristupnom točkom.
•  Ako se fotoaparat već nije povezao s WLAN-om, automatski će tražiti 
dostupne uređaje pristupne točke. (str. 115)
•  Za promjenu veličine učitanih fotografija pritisnite [m], a zatim odaberite 
Veličina poslane slike.