Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje aplikacije Samsung Link za slanje datoteka
Bežična mreža
  136
• 
U skladu s brojem fotografija ili videozapisa koje želite dijeliti, njihovo učitavanje 
i početni postupak postavljanja mogu potrajati.
• 
Tijekom prikaza fotografija ili videozapisa na Samsung Link uređaju, stalno 
korištenje daljinskog upravljača ili obavljanje dodatnih radnji na uređaju može 
spriječiti ispravan rad ove funkcije.
• 
Ako promijenite raspored ili sortirate datoteke na fotoaparatu dok ih prikazujete 
na Samsung Link uređaju, morate ponoviti početni postupak postavljanja za 
ažuriranje popisa datoteka na uređaju.
• 
Ovu funkciju ne možete koristiti ako u memoriji fotoaparata nema datoteka. 
• 
Preporučujemo korištenje mrežnog kabela za spajanje Samsung Link uređaja na 
pristupnu točku. Na taj način se smanjuje slabljenje videozapisa koje se može 
javiti pri prenošenju sadržaja.
• 
Za prikaz datoteka Samsung Link uređaju putem funkcije Obližnji uređaji 
aktivirajte multikast način rada na svojoj pristupnoj točki.
• 
Možete podijeliti do 1000 datoteka.
• 
Na Samsung Link uređaju možete prikazati samo fotografije ili videozapise 
snimljene svojim fotoaparatom.
• 
Raspon bežične veze između vašeg fotoaparata i Samsung Link uređaja može 
varirati ovisno o specifikacijama pristupne točke.
• 
Ako je fotoaparat spojen na 2 Samsung Link uređaja, reprodukcija može biti 
usporena.
• 
Fotografije ili videozapisi će se dijeliti u izvornoj veličini.
• 
Ovu funkciju možete koristiti samo na uređajima koji podržavaju Samsung Link.
• 
Dijeljene fotografije ili videozapisi neće se pohraniti na Samsung Link uređaju, ali 
mogu se pohraniti u skladu sa specifikacijama uređaja.
• 
Učitavanje fotografija ili videozapisa na Samsung Link uređaj može potrajati 
neko vrijeme ovisno o mrežnoj vezi, broju datoteka za dijeljenje ili veličini 
datoteka.
• 
Ako na neuobičajen način isključite fotoaparat dok gledate fotografije ili 
videozapise na Samsung Link uređaju (na primjer izvadite bateriju), uređaj 
smatra da je fotoaparat i dalje priključen.
• 
Redoslijed fotografija ili videozapisa na fotoaparatu može biti drugačiji nego na 
Samsung Link uređaju.