Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Dodaci
  145
Poruke o pogreškama
Ukoliko se pojavi koja od sljedećih poruka o pogrešci, isprobajte ova rješenja.
Poruka o pogrešci
Preporučena rješenja
Sustav datoteka nije 
podržan.
Vaš fotoaparat ne podržava FAT strukturu datoteka 
umetnute memorijske kartice. Formatirajte memorijsku 
karticu u fotoaparatu.
Inicijalizacija neuspjela.
Fotoaparat ni uspio locirati uređaj koji podržava 
Samsung Link. Uključite uređaje na mreži koji podržavaju 
Samsung Link.
Baterija skoro prazna
Umetnite napunjenu bateriju ili je napunite.
Memorija puna
Izbrišite nepotrebne datoteke ili umetnite novu 
memorijsku karticu.
Datoteka bez slike
Snimite fotografije ili umetnite memorijsku karticu koja 
sadrži neke fotografije.
Netočna lozinka
Pogrešna lozinka za prijenos datoteka na drugi 
fotoaparat. Ponovno unesite ispravnu lozinku.
Prijenos nije uspio.
•  Fotoaparat nije uspio poslati elektroničku poštu ili 
datoteke drugim uređajima. Pokušajte ponovo poslati.
•  Provjerite mrežnu vezu i pokušajte ponovno.
Poruka o pogrešci
Preporučena rješenja
Nije moguće čitanje 
sadržaja datoteke
Izbrišite oštećenu datoteku ili se obratite servisnom 
centru.
Greška na kartici
•  Isključite i ponovno uključite fotoaparat.
•  Izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu.
•  Formatirajte memorijsku karticu.
Kartica nije podržana.
Vaš fotoaparat ne podržava umetnutu memorijsku 
karticu. Umetnite microSD, microSDHC, ili microSDXC 
memorijsku karticu.
Veza neuspjela.
•  Fotoaparat se ne može povezati s mrežom pomoću 
odabrane pristupne točke. Odaberite drugu i 
pokušajte ponovno.
•  Fotoaparat se nije uspio povezati s drugim uređajem. 
Ponovno se pokušajte povezati.
DCF Full Error
Nazivi datoteke ne odgovaraju DCF standardu. Datoteke 
s memorijske kartice prebacite na računalo i formatirajte 
karticu. Potom otvorite izbornik Postavke i odaberite 
Broj datoteke → Resetiraj. (str. 141)
Uređaj nije povezan.
Mrežna veza isključena za vrijeme prijenosa fotografija 
na podržane uređaje. Ponovno odaberite podržani 
uređaj.