Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Dodaci
  146
Održavanje fotoaparata
Kućište fotoaparata
Nježno prebrišite mekom, suhom krpom.
• 
Uređaj nemojte nikako čistiti pomoću benzena, razrjeđivača ili alkohola. Ova 
sredstva mogu izazvati oštećenja ili kvar fotoaparata.
• 
Poklopac objektiva nemojte pritiskati ili čistiti puhalom. Možete oštetiti 
fotoaparat.
Čišćenje fotoaparata
Objektiv i zaslon fotoaparata
Pomoću puhala uklonite prašinu i objektiv pažljivo obrišite mekom krpom. Ako 
ostane prljavštine, nanesite tekućinu za čišćenje objektiva na papir za čišćenje i 
nježno obrišite.