Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Održavanje fotoaparata
Dodaci
  150
Mjere opreza pri korištenju memorijskih kartica
•  Izbjegavajte izlaganje memorijskih kartica vrlo niskim ili visokim temperaturama 
(ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature mogu izazvati 
neispravnost memorijskih kartica.
•  Umetnite memorijsku karticu u ispravnom smjeru. Umetanje memorijske kartice 
u pogrešnom smjeru može oštetiti fotoaparat i memorijsku karticu.
•  Ne koristite memorijske kartice koje su formatirane u drugim fotoaparatima ili 
računalima. Ponovno formatirajte memorijsku karticu svojim fotoaparatom.
•  Prije umetanja ili uklanjanja memorijske kartice isključite fotoaparat.
•  Nemojte vaditi memorijsku karticu ili isključivati fotoaparat dok treperi žaruljica 
jer se tako mogu oštetiti podaci.
•  Kada istekne vijek trajanja memorijske kartice, više ne možete na nju pohranjivati 
fotografije. Upotrijebite novu memorijsku karticu.
•  Memorijske kartice nemojte savijati, bacati niti izlagati snažnim fizičkim udarcima 
ili pritisku.
•  Izbjegavajte korištenje ili spremanje memorijskih kartica u blizini snažnih 
magnetskih polja.
•  Izbjegavajte korištenje ili čuvanje memorijskih kartica u područjima s visokom 
temperaturom, visokom vlagom ili korozivnim tvarima.
•  Spriječite kontakt memorijskih kartica s tekućinama, prašinom ili stranim tvarima. 
Ukoliko su prljave, memorijske kartice prije umetanja u fotoaparat obrišite 
mekanom krpom.
•  Spriječite kontakt memorijskih kartica ili utora za memorijske kartice s 
tekućinama, prašinom ili stranim tvarima. U protivnom se memorijske kartice ili 
fotoaparat mogu pokvariti.
•  Kada nosite memorijsku karticu, upotrijebite torbicu kako biste zaštitili karticu od 
elektrostatike.
•  Prebacite važne podatke na drugi medij kao što je tvrdi disk, CD ili DVD.
•  Kada koristite fotoaparat u duljem razdoblju, memorijska kartica se može zagrijati. 
To je normalno i ne predstavlja kvar.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.