Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Dodaci
  155
Prije kontaktiranja servisnog centra
Ako imate problema s fotoaparatom, prije kontaktiranja servisnog centra isprobajte ove postupke za rješavanje problema. Ako ste savjet za rješavanje problema već isprobali i 
svejedno imate probleme s uređajem, kontaktirajte lokalnog zastupnika ili servisni centar.
Ako svoj fotoaparat ostavite u servisnom centru, nemojte zaboraviti ni ostale dijelove koji mogu biti uzrokom za kvar fotoaparata, npr. memorijsku karticu ili bateriju.
Situacija
Preporučena rješenja
Snimanje fotografija nije 
moguće
•  Na memorijskoj kartici nema prostora. Izbrišite 
nepotrebne datoteke ili umetnite novu karticu.
•  Memorijska kartica nije pokrenuta. Formatirajte 
memorijsku karticu. 
•  Memorijska kartica je oštećena. Nabavite novu 
memorijsku karticu.
•  Provjerite je li fotoaparat uključen.
•  Napunite bateriju.
•  Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.
Fotoaparat se zamrzava
Uslijed neispravnog rada fotoaparat se može 
neočekivano zamrznuti. Izvadite i ponovno 
umetnite bateriju.
Fotoaparat se zagrijava
Fotoaparat se može zagrijati prilikom uporabe. 
To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek 
trajanja ili rad fotoaparata.
Bljeskalica ne radi
•  Opcija bljeskalice možda je postavljena na 
Isključeno. (str. 70)
•  Bljeskalicu ne možete koristiti u nekim 
načinima.
Situacija
Preporučena rješenja
Ne mogu uključiti fotoaparat
•  Provjerite je li umetnuta baterija.
•  Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.  
(str. 24)
•  Napunite bateriju.
Napajanje se odjednom 
isključi
•  Napunite bateriju.
•  Vaš fotoaparat može biti u načinu rada 
Automatsko isključivanje. (str. 142)
•  Fotoaparat se može isključiti radi sprječavanja 
oštećenja memorijske kartice zbog udarca. 
Ponovno uključite fotoaparat.
Fotoaparat brzo gubi energiju 
iz baterije
•  Baterija može na niskim temperaturama 
(ispod 0 °C/32 °F) brže gubiti energiju. Bateriju 
održavajte toplom stavljanjem u svoj džep.
•  Upotreba bljeskalice ili snimanje videozapisa 
znatno brže troši bateriju. Ako je potrebno, 
ponovno je napunite.
•  Baterije su potrošni dijelovi koje je s vremenom 
potrebno zamijeniti. Ako se trajanje baterije 
ubrzano smanjuje, nabavite novu bateriju.