Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prije kontaktiranja servisnog centra
Dodaci
  157
Situacija
Preporučena rješenja
TV ne prikazuje moje 
fotografije
•  Provjerite je li fotoaparat pravilno povezan na 
TV putem A/V kabela.
•  Provjerite sadrži li memorijska kartica 
fotografije.
Računalo ne prepoznaje 
fotoaparat
•  Provjerite je li USB kabel pravilno povezan.
•  Provjerite je li fotoaparat uključen.
•  Provjerite koristite li podržani operacijski sustav.
Računalo tijekom prijenosa 
datoteka odspaja fotoaparat
Prijenos datoteka može biti prekinut zbog 
statičkog elektriciteta. Odspojite i ponovno 
priključite USB kabel.
Računalo ne može 
reproducirati videozapise
Videozapisi se možda neće reproducirati 
u pojedinim programima za video. Za 
reproduciranje datoteke videozapisa snimljenog 
fotoaparatom, koristite program Multimedia 
Viewer koji možete instalirati s programom 
i-Launcher na računalu.
Situacija
Preporučena rješenja
i-Launcher ne funkcionira 
ispravno
•  Zatvorite i-Launcher i ponovno pokrenite 
program.
•  Provjerite je li i-Launcher podešen na 
Uključeno u izborniku postavki. (str. 140)
•  Ovisno o specifikacijama i okruženju računala, 
program se možda neće pokrenuti automatski. 
U tom slučaju na vašem Windows računalu 
kliknite na Pokretanje → Svi programi 
→ Samsung → i-Launcher → Samsung 
i-Launcher
. (Za Windows 8, otvorite zaslon 
pokretanja, a zatim odaberite All apps (Sve 
aplikacije) → Samsung i-Launcher.) Ili na 
Mac OS računalu kliknite na Applications 
(Aplikacije) → Samsung → i-Launcher.
Vaš TV ili računalo ne mogu 
prikazivati fotografije ili 
videozapise spremljene na 
microSDXC memorijskoj 
kartici.
microSDXC memorijske kartice koriste exFAT 
datotečni sustav. Uvjerite se da je vanjski uređaj 
kompatibilan sa exFAT datotečnim sustavom prije 
spajanja fotoaparata s uređajem.
Vaš uređaj ne prepoznaje 
microSDXC memorijsku 
karticu.
microSDXC memorijske kartice koriste exFAT 
datotečni sustav. Za korištenje microSDXC 
memorijskih kartica na računalima s Windows XP 
preuzmite i ažurirajte upravljački program exFAT 
sustava datoteka s internetskih stranica tvrtke 
Microsoft.