Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
  15
Sadržaj
Korištenje načina rada Moj čarobni okvir  ...........................................................  55
Uporaba načina Fotografija pokreta  ...................................................................  57
Korištenje načina rada Filtar slika .........................................................................  58
Uporaba načina filtra filma  ...................................................................................  59
Korištenja načina rada Umjetnički efekti  ............................................................  60
Korištenje načina rada Dodavanje bolje  .............................................................  62
Uređivanje fotografije   ...........................................................................................  63