Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
  1
Spriječite oštećenja vida subjekta.
Bljeskalicu nemojte koristiti u neposrednoj blizini (bliže od 1 m) osoba ili životinja. 
Uporaba bljeskalice preblizu očiju subjekta može uzrokovati privremeno ili trajno 
oštećenje vida.
Fotoaparat držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca.
Fotoaparat i pribor za fotoaparat držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. 
Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ukoliko su progutani. 
Pomični dijelovi i pribor mogu također predstavljati fizičku opasnost.
Fotoaparat ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti niti visokoj temperaturi u 
dužem vremenskom razdoblju.
Duža izloženost sunčevoj svjetlosti ili ekstremnim temperaturama može uzrokovati 
trajna oštećenja na unutrašnjim dijelovima fotoaparata.
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Uvijek se pridržavajte sljedećih uputa i korisničkih savjeta kako biste izbjegli opasne situacije i osigurali najbolji mogući način rada fotoaparata.
Upozorenje-situacije koje mogu uzrokovati ozljede vas ili drugih osoba
Nemojte rastavljati ili pokušavati popraviti vaš fotoaparat.
Možete oštetiti fotoaparat i izložiti se opasnosti od električnog udara.
Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih plinova i tekućina.
To može uzrokovati požar ili eksploziju. 
Nemojte umetati zapaljive tvari u fotoaparat ili spremati te tvari u blizini 
fotoaparata.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
Fotoaparatom nemojte rukovati mokrim rukama.
To može uzrokovati električni udar.