Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Osnovne funkcije
Saznajte o tome što se nalazi u kutiji proizvoda; o prikazu fotoaparata, značenju ikona i osnovnim funkcijama 
snimanja.