Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Izgled fotoaparata
Osnovne funkcije
  23
Gumbi
Gumb
Opis 
Započnite sa snimanjem videozapisa.
Pristup mogućnostima ili izbornicima.
Vraćanje unatrag.
Osnovne funkcije
Ostale funkcije
D Promjena mogućnosti prikaza.
Prema gore
c
Promjena mogućnosti za makro snimanje. Prema dolje
F
Promjena mogućnosti bljeskalice.
Ulijevo
t
Promjena mogućnosti tajmera ili 
kontinuiranog snimanja.
Udesno
Potvrda označene mogućnosti ili izbornika.
Pokretanje načina reprodukcije.
•  Otvaranje pametnog okvira u načinu snimanja.
•  Brisanje datoteka u načinu reprodukcija.
Korištenje gumba DIRECT LINK
Wi-Fi funkciju možete uključiti po želji pomoću gumba [DIRECT LINK]. Pritisnite 
[DIRECT LINK] za aktivaciju označene Wi-Fi funkcije. Za povratak u prethodni način 
rada pritisnite ponovo [DIRECT LINK] gumb.
Postavljanje opcije gumba DIRECT LINK
Možete odabrati pokretanje Wi-Fi funkcije pritiskom na gumb [DIRECT LINK].
Okrenite kotačić odabira na n.
Odaberite Općenito → DIRECT LINK (Wi-Fi gumb)
Odaberite Wi-Fi funkciju. (str. 142)