Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Osnovne funkcije
  24
Umetanje baterije i memorijske kartice
Saznajte kako umetnuti bateriju i optimalnu memorijsku karticu u fotoaparat.
Vađenje baterije i memorijske kartice
Punjiva baterija
Gumb za zaključavanje 
baterije
Bravicu gurnite dolje kako 
biste oslobodili bateriju.
Memorijska kartica
Nježno gurnite dok se kartica ne otpusti 
iz fotoaparata, a zatim povucite iz utora.
Možete koristiti unutarnju memoriju za privremenu pohranu ako memorijska 
kartica nije umetnuta.
Memorijsku karticu umetnite s 
pozlaćenim kontaktima prema gore.
Bateriju umetnite s logotipom Samsung 
prema gore.