Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Osnovne funkcije
  26
Izvođenje početnog postavljanja
Kod prvog uključivanja fotoaparata pojavljuje se početni zaslon za postavljanje. Slijedite korake u nastavku kako biste konfigurirali osnovne postavke fotoaparata. Jezik je 
unaprijed postavljen za zemlju ili regiju u kojoj je fotoaparat prodan. Po želji možete promijeniti jezik. Stavku možete odabrati i kad je dodirnete na zaslonu.
Pritisnite [c] za odabir opcije Postavke datuma/vremena, a zatim 
pritisnite [t] ili [o].
Poništi
Postavi
Postavke datuma/vremena
God.
Mjes. Dan
Sat Minuta
DST
•  Zaslon se može razlikovati ovisno o odabranom jeziku.
Pritisnite [F/t] za odabir stavke.
Pritisnite [D/c] za podešavanje datuma, vremena i ljetnog 
računanja vremena, a zatim pritisnite [o].
Pritisnite [c] za odabir Vremenska zona, a zatim pritisnite [t] ili 
[o].
Pritisnite [D/c] da biste odabrali Početni, a zatim pritisnite 
[o].
•  Kada putujete u drugu zemlju, odaberite U posjeti, a potom odaberite novu 
vremensku zonu.
Pritisnite [D/c] za odabir vremenske zone, a zatim pritisnite 
[o].
Vremenska zona
Vraćanje natrag
Postavi
[GMT +00:00] London
[GMT +01:00] Berlin, Pariz, Rim
[GMT +02:00] Atena, Helsinki
[GMT +03:00] Moscow
Pritisnite [b].