Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Izvođenje početnog postavljanja
Osnovne funkcije
  27
Pritisnite [c] za odabir Vrsta datuma, a zatim pritisnite [t] ili [o].
Pritisnite [D/c] za odabir vrste datuma, a zatim pritisnite [o].
10 
Pritisnite [c] za odabir Vrsta vremena, a zatim pritisnite [t] ili 
[o].
11 
Pritisnite [D/c] za odabir vrste vremena, a zatim pritisnite [o]. 
12 
Pritisnite [b] i završite početno postavljanje.