Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Osnovne funkcije
  28
Upoznavanje s ikonama
Prikazane ikone mijenjaju se ovisno o odabranom načinu ili postavljenim mogućnostima. Ako promijenite opciju snimanja, odgovarajuća ikona će kratko treperiti žutim 
svjetlom.
1
2
3
Ikona
Opis
Sound alive uklj
Intelli zum uključen
Optička stabilizacija slike (OIS)
Mjerenje
Opcija uzastopnog snimanja
Brojač vremena
Balans bijele boje
Mikro podešavanje balansa bijele boje 
Podešavanje slike (oštrina, kontrast i 
zasićenje)
Područje fokusa
Opcije fokusa
Prepoznavanje lica
3
 Opcije snimanja (dodir)
Ikona
Opis
AutoShare uključen
Opcija AF područja na dodir
Mogućnosti snimanja
Otvaranje pametnog okvira
Ikona
Opis
Umetnuta je memorijska kartica
• 
: Potpuno napunjena 
• 
 
: Djelomično puna
• 
: Prazna (napuniti)
• 
: Punjenje (spojeno s punjačem)
Kadar automatskog fokusiranja
Podrhtavanje fotoaparata
Indikator zuma
Rezolucija fotografije kada je 
uključen Intelli zum
Omjer zumiranja
Histogram (str. 35)
2
 Mogućnosti snimanja
Ikona
Opis
ISO osjetljivost
Bljeskalica
Podešavanje intenziteta bljeskalice
Rezolucija fotografije
Rezolucija videozapisa
Brzina prikazanih slika (u sekundi)
1
 Podaci o snimanju
Ikona
Opis
Način snimanja
Vrijednost otvora blende
Brzina okidača
Trenutno vrijeme snimanja/ 
Dostupno vrijeme snimanja
Vrijednost ekspozicije
Trenutačni datum
Trenutačno vrijeme
Aktiviran je kontinuirani automatski 
fokus
Dostupan broj fotografija