Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
  2
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Izbjegavajte pokrivati fotoaparat ili punjač dekama ili odjećom.
Fotoaparat se može pregrijati, što može deformirati fotoaparat ili uzrokovati požar.
Ne držite kabel za napajanje ili punjač tijekom grmljavine. 
To može uzrokovati električni udar.
Ako tekućina ili strana tijela dospiju unutar fotoaparata, odmah isključite sve 
izvore napajanja, kao što su baterija ili punjač, a zatim se obratite Samsung 
servisnom centru.
Poštujte sva pravila koja ograničavaju upotrebu fotoaparata u određenim 
okolnostima.
•  Izbjegavajte smetnje drugih elektroničkih uređaja.
•  Isključite fotoaparat kad ste u zrakoplovu. Fotoaparat može izazvati smetnje u 
radu zrakoplovne opreme. Slijedite sva pravila zrakoplovne tvrtke i isključite 
fotoaparat kad vam to naloži osoblje u zrakoplovu.
•  Isključite fotoaparat u blizini medicinske opreme. Vaš fotoaparat može ometati 
medicinsku opremu u bolnicama ili domovima zdravlja. Slijedite sva pravila, 
objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.
Izbjegavajte smetnje s pacemakerima.
Prema preporuci proizvođača i istraživača, za izbjegavanje smetnji fotoaparat držite 
podalje od svih elektrostimulatora srca. Ako iz bilo kojeg razloga sumnjate da vaš 
fotoaparat ometa pacemaker ili drugi medicinski uređaj, odmah isključite fotoaparat 
i obratite se proizvođaču pacemakera ili medicinskog uređaja u vezi uputa.