Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Odabir načina
Osnovne funkcije
  30
Ikona
Opis
w
MobileLink: Slanje fotografija ili videozapisa na pametni 
telefon. (str. 121)
Remote Viewfinder: Pametni telefon koristi se kao daljinski 
okidač, te pogledajte fotografiju snimljenu fotoaparatom na 
svom pametnom telefonu. (str. 123)
Baby Monitor: Spojite fotoaparat na pametni telefon i 
nadzirite lokaciju. (str. 125)
Automatska sigurnosna pohrana: Slanje bežičnim putem 
fotoaparatom snimljenih fotografija ili videozapisa na 
računalo. (str. 127)
E-pošta: Pošaljite fotografije ili videozapise pohranjene na 
fotoaparatu putem e-pošte. (str. 129)
SNS i Cloud: Učitavanje fotografija i video zapisa na 
internetske stranice za dijeljenje. (str. 132)
Samsung Link: Učitajte datoteke na Samsung Link online 
pohranu ili na registrirane uređaje, ili prikažite datoteke na 
drugim uređajima koji podržavaju Samsung Link. (str. 134)
Ikona
Opis
g
Moj čarobni okvir: Snimite fotografiju i odaberite područje 
koje ćete učiniti prozirnim. Postavite novu snimljenu 
fotografiju preko područja. (str. 55)
Fotografija pokreta: Snimite i kombinirajte nekoliko 
fotografija, a zatim odaberite područje koje će biti animirano 
radi stvaranja GIF animacije. (str. 57)
Filter slika: Snimite fotografiju uz primjenu raznih efekata 
filtra. (str. 58)
Filter filma: Snimite videozapis uz primjenu raznih efekata 
filtra. (str. 59)
Umjetnički efekt: Snimanje fotografije pomoću različitih 
efekata filtra ili raznih tekstura, a zatim dodaje efekte poteza 
kistom ili olovkom. (str. 60)
Color Brush: Snimanje fotografije primjenom efekata filtra, a 
zatim određeno područje učinite jasnijim ili mu istaknite boje 
crtanjem crta po njemu. (str. 62)
Uređivač slika: Uredite fotografije uz primjenu raznih 
efekata. (str. 99)
n
Postavke: Prilagodite postavke tako da odgovaraju vašim željama.  
(str. 137)