Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Odabir opcija ili izbornika
Osnovne funkcije
  32
Pritisnite [D/c] i odaberite Balans bijele boje, a zatim pritisnite 
[t] ili [o].
Podešavanje vrijednosti ekspozicije
Balans bijele boje
ISO
Bljeskalica
Fokus
Izlaz
Odaberi
Pritisnite [F/t] za odabir opcije.
Vraćanje natrag
Podesi
Balans bijele boje : Dnevno svjetlo
Pritisnite [o] za spremanje svojih postavki.
Odabir dodirom
Dodirnite 
 na zaslonu, povucite popis opcija prema gore ili dolje, a zatim za 
odabir dodirnite opciju.
U načinu snimanja ili reprodukcije, na zaslonu dodirnite 
.
Povucite popis s opcijama gore ili dolje, a zatim dodirnite opciju.
ACB
Mjerenje
Pogon/Tajmer
Postavke AE uzastopnog snimanja
Dotjerivanje slike
Izlaz
Odaberi