Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Odabir opcija ili izbornika
Osnovne funkcije
  34
Korištenje pametnog okvira
Pritisnite [ /f] ili dodirnite 
 na zaslonu za odabir opcije ili izbornika. Neke 
opcije nisu dostupne ovisno o odbranom izborniku.
Primjerice, odabir mogućnosti za balans bijele boje u načinu rada Program:
Okrenite kotačić odabira na p.
Pritisnite [ /f] ili dodirnite 
 na zaslonu.
Pritisnite [D/c/F/t] za pomicanje do 
.
 0.7
0.7
0.3
0.3
Balans bijele boje : Automatski balans
Izlaz
Podesi
Pritisnite [o].
•  Za neke stavke možete izravno odabrati opciju okretanjem gumba [Zoom] na 
lijevo ili desno bez pritiskanja [o].
Pritisnite [F/t] za odabir opcije balans bijele boje.
Balans bijele boje : Dnevno svjetlo
Vraćanje natrag
Podesi
Pritisnite [o] za spremanje svojih postavki.