Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Osnovne funkcije
  37
Okrenite kotačić odabira na T.
Kadrirajte subjekt.
Pritisnite [Okidač] dopola za fokusiranje.
•  Zeleni okvir znači da je subjekt fokusiran.
•  Crveni okvir znači da subjekt nije fokusiran.
Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
Pritisnite [P] za pregled snimljene fotografije.
•  Za brisanje fotografija pritisnite [ /f], a zatim odaberite Da.
Pritisnite [P] da biste prebacili u način snimanja.
Savjete za jasniju fotografiju pronaći ćete na stranici 41.
Snimanje fotografija
Saznajte kako brzo i jednostavno snimati fotografije u načinu snimanja Pametni auto.