Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Snimanje fotografija
Osnovne funkcije
  38
Zumiranje
Zumiranjem možete snimiti fotografije u krupnom planu.
Smanjenje Povećavanje
Omjer zumiranja
Tijekom okretanja gumba za zumiranje, omjer zumiranja prikazan na zaslonu može 
se neravnomjerno mijenjati.
Digitalni zum
Digitalni zum je zadano podržan u načinu snimanja. Ako u načinu snimanja uvećate 
neki objekt a indikator se nalazi unutar digitalnog raspona, vaš fotoaparat koristi 
digitalni zum. Pomoću optičkog zuma 21X i digitalnog zuma 5X, zumiranje možete 
povećati do 105 puta.
Indikator zuma
Optički raspon
Digitalni raspon
Ako fotografiju snimite pomoću digitalnog zuma, kvaliteta slike se može pogoršati.
    p A h M