Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Snimanje fotografija
Osnovne funkcije
  39
Intelli zum
Ako je indikator zuma u Intelli rasponu, fotoaparat koristi Intelli zum. Rezolucija 
fotografija razlikuje se ovisno o omjeru zumiranja ako koristite Intelli zum. Pomoću 
optičkog zuma i Intelli zuma, možete povećati zumiranje do 42 puta.
Indikator zuma
Optički raspon
Intelli raspon
Rezolucija 
fotografije kada  
je uključen  
Intelli zum
• 
Intelli zum pomaže snimiti fotografiju uz manje slabljenje kvalitete u odnosu na 
digitalni zum. Međutim, kvaliteta fotografije može biti manja u odnosu na slučaj 
kada koristite optički zum.
• 
Intelli zum dostupan je samo kada postavite rezoluciju omjera 4:3. Ako postavite 
drugi omjer rezolucije kada je Intelli zum uključen, Intelli zum se automatski 
isključuje.
• 
Intelli zum uvijek je uključen u načinu rada Pametni auto.
    T p A h M
Postavljanje Intelli zuma
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Intelli zumiranje.
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
Isključeno: Intelli zum je deaktiviran.
Uključeno: Intelli zum je aktiviran.