Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Snimanje fotografija
Osnovne funkcije
  40
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS)
Optički smanjite podrhtavanje fotoaparata u načinu snimanja.
S  Prije korekcije
S  Nakon korekcije
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite OIS.
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
Isključeno: OIS je isključen.
Uključeno: OIS je uključen.
    p A h M
• 
OIS možda neće ispravno raditi ako:
 
-
premještate fotoaparat kako biste slijedili kretanje subjekta
 
-
koristite digitalno zumiranje
 
-
fotoaparat previše podrhtava
 
-
je brzina zatvarača mala (na primer, kada snimate noćne scene)
 
-
je baterija skoro prazna
 
-
snimate krupni kadar
• 
Ako koristite funkciju OIS sa stativom, slike će možda biti mutne zbog vibriranja 
OIS senzora. Prilikom korištenja stativa deaktivirajte funkciju OIS.
• 
Ako se fotoaparat udari ili ispusti, prikaz će biti mutan. Ako do toga dođe, 
isključite i ponovno uključite fotoaparat.