Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Osnovne funkcije
  41
     Ispravno držanje fotoaparata
Uvjerite se da ništa ne blokira objektiv, 
bljeskalicu ili mikrofon.
     Dopola pritisnite gumb okidača
Pritisnite [Okidač] dopola i podesite fokus. Fotoaparat 
automatski podešava fokus i ekspoziciju.
Fotoaparat automatski postavlja vrijednost 
otvora blende i brzinu okidača.
Fokusiranje kadra
•  Pritisnite [Okidač] i snimite fotografiju ako je 
fokus kadra zelene boje.
•  Promijenite kompoziciju i ponovo dopola 
pritisnite [Okidač] ako je fokus kadra crvene 
boje.
     Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata
Postavite mogućnost Optical Image Stabilization (Optička 
stabilizacija slike) i optički smanjite podrhtavanje fotoaparata. 
(str. 40)
     Kad 
 je prikazano
Podrhtavanje fotoaparata
Kad snimate u mraku izbjegavajte podesiti opciju bljeskalice na Snimanje uz 
bljeskalicu s manjom brzinom zatvarača
 ili Isključeno. Otvor blende ostaje 
otvoren duže i može biti teže držati fotoaparat dovoljno dugo za snimanje jasnih 
fotografija.
•  Upotrijebite stativ ili opciju bljeskalice postavite na Nadopunjujući bljesak.  
(str. 70)
•  Postavite opcije ISO osjetljivosti. (str. 72)
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija