Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Proširene funkcije
  47
Vrijednost otvora blende
Otvor blende je otvor koji omogućuje ulaz svjetlost u fotoaparat. Kućište blende 
sadrži tanke metalne pločice koje se otvaraju i zatvaraju, proširuju ili sužavaju otvor, 
i kontroliraju količinu svjetla koje ulazi u fotoaparat. Veličina otvora blende je usko 
povezana s osvjetljenjem fotografije: što je veći otvor blende, fotografija je svjetlija; 
što je manji otvor blende, fotografija je tamnija. Imajte na umu da je veličina 
otvora blende manja što je veća vrijednost otvora blende. Na primjer, otvor blende 
postavljen na 5.6 veći je od otvora blende postavljenog na 11.
S  Mala vrijednost otvora blende (Velike 
dimenzije otvora.)
S  Velika vrijednost otvora blende (Male 
dimenzije otvora.)
Brzina okidača
Brzina okidača, kao važan čimbenik osvijetljenosti fotografije, odnosi se na vrijeme 
potrebno za otvaranje i zatvaranje okidača. Usporena brzina okidača omogućuje 
više vremena za ulaz svjetlosti. Kada su ostale opcije jednake, fotografije su svjetlije, 
ali objekti koji se brzo kreću imaju tendenciju zamućivanja. S druge strane, veća 
brzina okidača omogućuje manje vremena za ulaz svjetlosti. Fotografije su tamnije, 
ali objekti u pokretu se fotografiraju jasnije.
S  Mala brzina okidača
S  Velika brzina okidača
Korištenje prioriteta otvora blende, prioriteta zatvarača i načina rada s ručnim podešavanjem
Podesite vrijednost blende ili brzinu okidača zbog određivanja ekspozicije svojih fotografija. Ove opcije možete koristiti u načinu prioriteta otvora blende, prioriteta okidača i 
načina rada s ručnim podešavanjem.