Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje prioriteta otvora blende, prioriteta zatvarača i načina rada s ručnim podešavanjem
Proširene funkcije
  48
Uporaba načina rada Prioritet otvora blende
Način rada Prioritet otvora blende omogućuje vam ručno podešavanje vrijednosti 
otvora blende dok fotoaparat automatski odabire odgovarajuću brzinu okidača.
Okrenite kotačić odabira na G.
Odaberite 
.
•  Za odabir drugog načina rada kada je kotačić odabira postavljen na G, 
pritisnite [b] ili dodirnite  , a zatim odaberite način rada.
Pritisnite [o] → [F/t] za prilagodbu vrijednosti otvora blende.
•  Za prikaz kotačića možete dodirnuti vrijednost blende na zaslonu.
•  Također, kotačić na zaslonu možete povući na lijevu ili desnu stranu.
•  Za više informacija o vrijednosti otvora blende pogledajte stranicu 47.
OK: Promijenite otvor blende
Pritisnite [o] za spremanje postavki.
Podesite opcije. 
•  Za popis opcija pogledajte “Mogućnosti snimanja“. (str. 66)
Kadrirajte subjekt u okviru i dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje.
Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
Kada ISO opciju postavite na Automatski, brzina okidača se možda neće 
automatski promijeniti tako da odgovara zaslonu. U tom slučaju, fotoaparat 
nalazi odgovarajuću vrijednost ekspozicije automatskom promjenom ISO opcije 
tijekom fotografiranja. Za ručno podešavanje ISO opcije, pritisnite [m], a zatim 
odaberite ISO → opciju.